ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา  61XXXXXXXXXX เท่านั้น

วันที่จันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 -10.00 น

แยกตามรายวิชาที่ยืนยันลงทะเบียนและหมู่เรียน

คลิกเพื่อตรวจสอบ ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป(GE)

โปรดตวจสอบข้อมูลเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง