ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 ได้ที่นี่

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)